4. oddíl Varta Dobříš

Varta

Zaměření: Jsme velká družina z Dobříše pro chlapce a děvčata starší deseti let.

Kontakt: Jan Záruba – Balú (balu@skaut.cz)

Každou středu a čtvrtek (16:30 – 18:30) se scházíme v klubovně v ZŠ Trnka, o víkendech pak podnikáme společné výpravy do přírody. Cílem naší činnosti je především podpora našich členů na cestě osobního rozvoje. Program schůzek a výletů se proto snažíme zaměřit na rozvíjení spolupráce a získávání nových schopností a dovedností.