• Oddíly
 • 4. oddíl Varta Dobříš

  Varta

  Zaměření: Jsme velká družina z Dobříše pro chlapce a děvčata starší deseti let.

  Kontakt: Jan Záruba – Balú (balu@skaut.cz)

  Každou středu a čtvrtek (16:30 – 18:30) se scházíme v klubovně v ZŠ Trnka, o víkendech pak podnikáme společné výpravy do přírody. Cílem naší činnosti je především podpora našich členů na cestě osobního rozvoje. Program schůzek a výletů se proto snažíme zaměřit na rozvíjení spolupráce a získávání nových schopností a dovedností.

 • Oddíly
 • 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš

  Minnehaha
  Zaměření: oddíl skautek zaměřený na věkovou kategorii 10-17 let.
  Oddílový web: minnehaha.webnode.cz
  Fotogalerie oddílu: minnehaha.rajce.idnes.cz
  Vedoucí oddílu:

  Eliška Klimtová – Pampi +420 732 823 675

  Snažíme se o vytvoření fungující party holek, kde si každý může najít své místo, naučit se postarat se o sebe i o ostatní a vytvořit si kladný vztah k přírodě. Skautský program je tak zaměřený na rozvoj spolupráce i samostatnosti, možnost si vyzkoušet plno věcí zážitkovou formou na vlastní kůži.
  Oddílový program tvoří především hry v přírodě, učení praktických dovedností zážitkovou formou, výlety, letní tábor a pravidelné schůzky oddílu i samostatných menších skupin skautek. Malé skupinky, družiny, si samy částečně tvoří svůj program, starší členky si mohou vyzkoušet vést skupinku mladších a přebírat zodpovědnost za ostatní.
   logo-minnehaha
 • Oddíly
 • 1. oddíl Koťata Nový Knín

  Kotata-foto

  Zaměření:
  skautský oddíl pro kluky (vlčata 7-10 let) a holky (světlušky 7-10 let, skautky 11-15 let)
  Oddílový web:
  Kontakt:
  Šárka Musilová – vůdkyně oddílu:
  Scházíme se v klubovně v Novém Kníně a užíváme si různorodý program – hrajeme oblíbené i nové hry, tvoříme, sportujeme a učíme se žít ve městě i v přírodě, rozvíjíme samostanost, ale učíme se i spolupracovat v týmu a pomáhat druhým i přírodě.