• Oddíly
 • 5. oddíl Zlatý list Dobříš

  Zlatylis_podzim2019
  Zaměření:  Chlapecký skautský oddíl. Pro kluky od druhé třídy výše.
  Oddílový web: http://zlatylist.org
  Fotogalerie oddílu: https://www.zlatylist.org/fotky
  Kontakt: jan.hamet@gmail.com
  Vedoucí oddílu:

  Jan Hamet – Hamlet +420 602 395 812
  Petr Hamet – Smíšek +420 725 591 073

  Jsme skautský oddíl, věnující se mladým chlapcům ve věku 7 až 15 let. Snažíme se jim nabídnout smysluplné využití volného času, učíme je dovednostem přežití v přírodě a pomáháme jim vytvářet si s ní vztah skrze spoustu zážitků s partou kamarádů a věnujeme pozornost skautským hodnotám a výchově v duchu skautského slibu a zákona. 

  Logo-barva-ZL

 • Oddíly
 • 4. oddíl Varta Dobříš

  Varta_podzim2019_2_orez

  Zaměření: Jsme smíšený skautský oddíl z Dobříše pro chlapce a děvčata starší deseti let.

  Kontakt: Jan Záruba – Balú (tel.: 723 676 598), Zuzana Bílková – Poštolka

  V našem oddíle máme tři družiny, které se každý týden schází v klubovně u rybníka Papež. O víkendech pak podnikáme společné výpravy do přírody. Cílem naší činnosti je především podpora našich členů na cestě osobního rozvoje. Program schůzek a výletů se proto snažíme zaměřit na rozvíjení spolupráce a získávání nových schopností a dovedností.

  logo_varta_napis_barevne

 • Oddíly
 • 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš

  Minnehaha
  Zaměření: oddíl skautek zaměřený na věkovou kategorii 10-17 let.
  Oddílový web: minnehaha.webnode.cz
  Fotogalerie oddílu: minnehaha.rajce.idnes.cz
  Vedoucí oddílu:
   Eliška Klimtová – Pampi +420 732 823 675
   Alžběta Bláhová – Bodlinka +420 721 641 852
  Snažíme se o vytvoření fungující party holek, kde si každý může najít své místo, naučit se postarat se o sebe i o ostatní a vytvořit si kladný vztah k přírodě. Skautský program je tak zaměřený na rozvoj spolupráce i samostatnosti, možnost si vyzkoušet plno věcí zážitkovou formou na vlastní kůži.
  Oddílový program tvoří především hry v přírodě, učení praktických dovedností zážitkovou formou, výlety, letní tábor a pravidelné schůzky oddílu i samostatných menších skupin skautek. Malé skupinky, družiny, si samy částečně tvoří svůj program, starší členky si mohou vyzkoušet vést skupinku mladších a přebírat zodpovědnost za ostatní.
   Logo Minnehaha
 • Oddíly
 • 1. oddíl Koťata Nový Knín

  Nový Knín

  Zaměření:
  skautský oddíl pro kluky (vlčata 7-10 let) a holky (světlušky 7-10 let, skautky 11-15 let)
  Oddílový web:
  Kontakt:
  Šárka Musilová – vůdkyně oddílu:
  Scházíme se v klubovně v Novém Kníně a užíváme si různorodý program – hrajeme oblíbené i nové hry, tvoříme, sportujeme a učíme se žít ve městě i v přírodě, rozvíjíme samostanost, ale učíme se i spolupracovat v týmu a pomáhat druhým i přírodě.